News Details

November 2, 2017
UAE Flag Day

GIPA Students celebrate the UAE Flag Day! Long Live the UAE! Raise it High to Keep it High 

 

 
طلاب الأكاديمية يرفعون علم الإمارات الغالية عاليا احتفالا بيوم العلم .. إرفعه عاليا ليبقى شامخاً ...